Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CP INTERBRAND VIỆT NAM (IBGROUP)

IB GROUP Vietnam là công ty chuyên nghiệp trên lĩnh vực Dịch vụ Tư Vấn chiến lược quan hệ cộng đồng (PR), Quy chuẩn thương hiệu, Quảng cáo, Marketing, tổ chức sự kiện, Show promotion và Sản xuất truyền hình

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-