Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Lạng Sơn - Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Lạng Sơn

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
04/10/2019

Bắc Ninh - Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
04/10/2019

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
04/10/2019

Hà Nam - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hà Nam

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/10/2019

Nam Định - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Nam Định

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/10/2019

Yên Bái - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Yên Bái

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/10/2019

Hà Giang - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hà Giang

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/10/2019

Quảng Ninh - Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Quảng Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
04/10/2019

Bắc Ninh - Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
04/10/2019

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Kế Toán Công Nợ

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Admin Marketing

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Chuyên Viên Nội Dung

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

1,000,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
19/09/2019

ASM KÊNH HORECA

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
19/09/2019

[KV Miền Nam] Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

HCM - Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Trưởng Bộ Phận Điện Tự Động

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Bình Thuận

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/09/2019

Trưởng Phòng Tài Chính

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/09/2019

Chuyên Viên Nhập Khẩu

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh, Hà Nội

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Trợ Lý Nhãn Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Bắc Giang

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Sale Admin

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Kế Toán Ngân Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Thông tin công ty

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera

Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera chuyên sản xuất và kinh doanh ngành hàng gia vị: nước tương, nước mắm thương hiệu Thái Long, Kabin và các sản phẩm nhập khẩu: dầu ăn Opera, nước cốt dừa....

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-