Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Senior Training Specialist

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/02/2020

Nhân Viên HRBP - KCN Quang Minh

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên
18/02/2020

GIÁM SÁT KHO (ca đêm) - KCN LÊ MINH XUÂN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/02/2020

RECEPTIONIST CUM. ADMIN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/02/2020

Nhân Viên Chia Hàng - Lê Minh Xuân

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Mới đi làm
03/02/2020

Giám Sát Kho - Hà Nam

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nam

13,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/02/2020

Warehouse Leader - KCN Quang Minh, Hà Nội

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/02/2020

Giám Sát Kho - Hà Nội

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

13,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/02/2020

Thông tin công ty

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

ABA là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp vận chuyển tại Việt Nam.
Sứ mạng của chúng tôi là đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng trong từng chuyến hàng. Mang đến lợi ích thiết thực và sự hài lòng cho khách hàng, đối tác và công ty nhưng không tách rời với lợi ích cộng đồng.
Dịch vụ vận chuyển của ABA bao gồm 3 lĩnh vực chính:
- Dịch vụ vận Chuyển Hàng Bảo Quản Nhiệt Độ
- Dịch vụ phân phối
- Dịch vụ giao hàng

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-