Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Project Management Office (Director)

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/10/2019

Transport/Fleet Manager - HCM

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

Data Analyst

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
10/10/2019

GIÁM SÁT KHO - KCN TÂN TẠO - BÌNH TÂN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/10/2019

NHÂN VIÊN DATA-BÌNH TÂN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
24/09/2019

Tài Xế Lái Xe tải (Quận 12)

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
24/09/2019

Giám Sát Kho - Hà Nam

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nam

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
24/09/2019

Giám Sát Kho - Hà Nội

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
24/09/2019

Nhân Viên Nhập Liệu

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
24/09/2019

Nhân Viên Nhập Liệu - Hà Nam

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nam

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
24/09/2019

Nhân Viên Kiểm Hàng - Hà Nội

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
24/09/2019

Nhân Viên Lái Xe Nâng - Hà Nội

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA - Hà Nội

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
24/09/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

ABA là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp vận chuyển tại Việt Nam.
Sứ mạng của chúng tôi là đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng trong từng chuyến hàng. Mang đến lợi ích thiết thực và sự hài lòng cho khách hàng, đối tác và công ty nhưng không tách rời với lợi ích cộng đồng.
Dịch vụ vận chuyển của ABA bao gồm 3 lĩnh vực chính:
- Dịch vụ vận Chuyển Hàng Bảo Quản Nhiệt Độ
- Dịch vụ phân phối
- Dịch vụ giao hàng

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-