Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT GOLAND

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT GOLAND

Công ty CP Đầu tư Phát triển Quỹ đất Goland (GOLAND)  có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với ngành nghề chính là đầu tư và kinh doanh bất động sản.

 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-