Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty CP Dana Real

Công Ty CP Dana Real

Là một doanh nghiệp chuyên đầu tư trong lĩnh vực bất động sản của thị trường đất nền của Quảng Nam – Đà Nẵng , DANAREAL luôn hướng đến mục tiêu cao nhất là hình thành môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp; đảm bảo tạo mọi điều kiện để các cá nhân phát huy hết khả năng, sáng tạo trong công việc; xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh về mọi mặt, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm phục vụ đúng đắn, quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io