Chúng tôi là ai?

1Pay được thành lập vào năm 2013 và là thành viên của MOG Việt Nam. 1Pay cung cấp một nền tảng mở cho thanh toán điện tử, hoạt động như một cổng thanh toán trung gian và tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả thanh toán. Với tốc độ nhanh, tính ổn định cao, một hệ thống phân tích thông minh, và báo cáo đa chiều, 1Pay hỗ trợ và tự động hóa tất cả các phương pháp và quy trình tích hợp.

Chúng tôi làm gì?
 1Pay cung cấp các giải pháp thanh toán cho các nhà cung cấp nội dung số và các nền tảng thương mại điện tử bao gồm dịch vụ đầu số ngắn (SMS), dịch vụ thẻ cào, dịch vụ SMS Plus, dịch vụ thẻ quốc tế (Visa/Master), dịch vụ thẻ nội địa (ATM), và dịch vụ API OTP.

 1Pay cung cấp cho các đơn vị đối tác của nó kết nối API và SDK phục vụ tích hợp thanh toán, qui trình thu phí và chuyển tiền tự động.

1Pay cung cấp bảng quản trị thông minh cho phép các đối tác có thể theo dõi, quản lý và tối ưu hóa việc kinh doanh online của họ.

 1Pay có tỉ lệ chia sẻ doanh thu cao có lợi cho đối tác, cùng với chính sách thanh toán nhanh chóng và linh hoạt.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Web Designer (HTML/CSS/Java Script)

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

Thương lượng | Nhân viên

- We are looking for a web designer who can execute all visual design to final hand-off to engineering. The successful candidate should have ability to convert design into web-ready HTML and/or other assets.
- CSS/JS animation and micro-interaction a must for this role.
- The job involves understanding in font-end deve...

Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, CNTT - Phần mềm

Quận Đống Đa Nhân viên IT Web Developer IT Developer Hà Nội

17/10/2017

Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Kênh Phân Phối

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

* Kiểm soát Tuân thủ đại lý: Kiểm soát tuân thủ đối với hoạt động đại lý bao gồm những quy định về
- KYC đại lý;
- Điều kiện lựa chọn đại lý: Cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất tại điểm giao dịch;
- Đảm bảo đại lý tuân thủ hợp đồng đai lý, quy tắc ứng xử đại lý, nguyên tắc đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro, gian lận...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Pháp lý/ Luật

Quận Đống Đa Kiểm toán Pháp chế Pháp lý Kiểm soát nội bộ Hà Nội

17/10/2017

Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Viên Tuân Thủ

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

* Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật
- Phối hợp phòng Pháp chế xây dựng các bảng danh mục nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của công ty trong hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát các phòng ban xây dựng quy trình, chính sách, danh mục tuân thủ của từng bộ phận nhằm đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ pháp l...

Pháp lý/ Luật

Quận Đống Đa Luật sư Pháp lý Hà Nội

16/10/2017

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

-  Hỗ trợ Trưởng phòng Pháp chế và Giám đốc khối pháp chế - tuân thủ trong cơ cấu quản trị, tổ chức các hoạt động phân quyền và ủy quyền quản lý, các Biên bản họp HĐQT, ĐHĐCĐ…
-  Xử lý Công văn đến của Cơ quan Nhà nước và hỗ trợ soạn thảo công văn, báo cáo, tài liệu gửi cho các cơ quan nhà nước sau khi nhận được đầy đủ...

Pháp lý/ Luật

Quận Đống Đa Pháp chế Hà Nội

14/10/2017

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Và Gian Lận

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng, thực hiện và định kỳ rà soát/chỉnh sửa nhằm hoàn thiện Khung Quản trị rủi ro và gian lận cho toàn công ty;
- Tham gia các chương trình, dự án nâng cấp/phát triển sản phẩm, dịch vụ mới (bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan) nhằm đánh giá rủi ro, gian lận; đề...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận Đống Đa Ngân hàng Hà Nội

13/10/2017

Trưởng Phòng Hành Chính

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện, giám sát các nội quy, quy định, quy trình công việc
- Phân công, giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc các nhân viên P.HC theo nhiệm vụ được giao
- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng định kỳ và lên dự toán chi phí bảo dưỡng, thay thế, cải tạo, mua mới tr...

Thư ký/ Hành chánh, Quản lý điều hành

Nhân Viên Văn Phòng Quận Đống Đa Hành chính Trưởng phòng hành chính Hành chính nhân sự Hà Nội

13/10/2017

Senior QA (Teamleader)

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Analyze, review requirements, specifications and technical design documents to ensure full understanding of individual deliverables.
- The planning, of the monitoring and control testing activities and tasks of team
- Design test plans, test cases, test script, test data.
- Execute, review and summary report test res...

Quản lý chất lượng (QA/ QC)

QA Quận Đống Đa Phần mềm Nhân viên IT IT Hà Nội

09/10/2017

Project Manager

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

1,200USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

- Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hoạch định và quản lý dự án
- Làm nhiệm vụ xây dựng và quản lý kế hoạch triển khai
- Làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ của dự án.
- Chịu trách nhiệm quản trị rủi ro, quản lý chất lượng của dự án
- Tham mưu cho lãnh đạo về việc huy động nguồn lực CNTT phục vụ triển khai dự án
...

Quản lý điều hành

Dự án Quận Đống Đa Project Manager Hà Nội

09/10/2017

[HCM] Trade Marketing

Công Ty CP 1PAY - Hồ Chí Minh

Công Ty CP 1PAY

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing thương mại cho đại lý của TrueMoney Việt Nam (Lắp đặt nhận diện thương hiệu cho đại lý, trưng bày sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tổ chức sự kiện, tài liệu bán hàng…)
- Thực hiện kiểm tra khảo sát thị trường thực tế, đề nghị kích thước, vị trí trưng bày tốt nhất, ...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí

Marketing Quận Tân Bình Trade Marketing Hồ Chí Minh

09/10/2017

Trưởng Nhóm Truyền Thông (PR Team Leader)

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Truyền thông đối ngoại
- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cơ quan báo chí truyền thông
- Xây dựng và bảo vệ hình ảnh công ty thông qua các kênh báo chí
- Xây dựng nội dung truyền thông và chủ động đưa tin đến báo chí
- Tổ chức và giám sát các sự kiện của Công ty
- Quản lý khủng hoảng truyền thông trong từng ...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, CNTT - Phần mềm

Quận Đống Đa Trưởng nhóm Đối Ngoại Truyền thông Hà Nội

04/10/2017

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng (Recruitment Team Leader)

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Chịu trách nhiệm về kết quả và quản lý nhóm tuyển dụng
- Phối hợp với trưởng bộ phận xây dựng định biên nhân sự và kế hoạch tuyển dụng theo năm và theo quý; chịu trách về kết quả công việc của nhóm.
- Tuyển dụng và đào tạo các kỹ năng cho nhân sự trong nhóm.
- Thực hiện đánh giá định kỳ nhân sự trong nhóm.
* Phối hợp...

Nhân sự, CNTT - Phần mềm

Quận Đống Đa Tuyển dụng Nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội

04/10/2017

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch và điều hành các hoạt động kinh doanh được phân công phụ trách
- Tham gia hoặc trực tiếp lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của team;
- Hỗ trợ Giám đốc các công việc: giám sát, quản lý, thúc đẩy thái độ và hiệu ...

Thư ký/ Hành chánh

Quận Đống Đa Trợ lý giám đốc Hà Nội

02/10/2017

Chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo chất lượng ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng,  thời hạn tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng.
- Phát triển hệ thống dữ liệu ứng viên; tìm kiếm và mở rộng nguồn ứng viên cho các nhu cầu tuyển dụng của Công ty.
- Phối hợp với Trưởng nhóm tuyển dụng lập kế hoạch tuyển ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Nhân sự, CNTT - Phần mềm

Quận Đống Đa Tuyển dụng Nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội

02/10/2017

Nhân Viên Mua Sắm

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà cung ứng
- Xây dựng và quản lý dữ liệu về nhà cung ứng đã được phê duyệt: về giá, về hàng hóa, ….
- Đàm phán với nhà cung ứng, xây dựng chính sách với nhà cung ứng về: Mẫu mã, giá cả, năng lực sản xuất, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán.
- Soạn thảo hợp đồng phù hợp...

Thư ký/ Hành chánh, Vật tư/ Mua hàng

Quận Đống Đa Mua hàng Hà Nội

28/09/2017

Manual Tester (Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm)

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

8,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

- Analyze, review requirements, specifications and technical design documents to ensure full understanding of individual deliverables.
- Design test plans, test cases, test script, test data.
- Execute and report test results.
- Find, record and track bugs
- Ensure that validated deliverables meet functional and design...

CNTT - Phần mềm

Quận Đống Đa Kiểm thử phần mềm Nhân viên IT Kiểm thử phần mềm (Software Tester) Hà Nội

27/09/2017

CTV Hỗ Trợ Vận Hành

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

 
Mô tả công việc: 
- Hỗ trợ khách hàng mới kết nối với hệ thống sử dụng những dịch vụ do Công ty cung cấp.
- Thực hiện rà soát, kiểm tra giao dịch phát sinh trong ngày.
- Gửi mail cho khách hàng thông báo về các chương trình khuyến mại dịch vụ.
- Báo cáo cho trường nhóm về các giao dịch phát sinh trong ngày.
- Hỗ trợ ...

Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Quận Đống Đa Nhân viên IT System Engineer IT Hà Nội

27/09/2017

Chuyên Viên Marketing Online

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Lập kế hoạch chiến dịch Digital Marketing, Social Media bám sát chiến lược kinh doanh của công ty
- Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển các hoạt động Marketing trên hệ thống Website, fanpage, Bộ nhận diện thương hiệu bằng kết hợp các hình thức: Email Marketing, Seo, chạy quảng cáo…
- Thu thập thông tin, phân tích th...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Khác

Marketing Quận Đống Đa Quảng cáo Tiếp thị trực tuyến (Marketing online) Hà Nội

27/09/2017

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Hỗ trợ các Trung tâm Kinh doanh:
- Hỗ trợ khách hàng mới kết nối với hệ thống sử dụng những dịch vụ do Công ty cung cấp.
- Hoàn thiện, thu hồi hợp đồng của khách hàng theo đúng thời hạn quy định.
- Hỗ trợ các Trung tâm Kinh doanh tổng hợp các KPIs của Nhân viên Kinh doanh và báo cáo cho cấp quản lý.
- Thực hiện rà so...

Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Quận Đống Đa Sales admin Hà Nội Sales Support

27/09/2017

Lập Trình Viên Java

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

700USD - 1,000USD | Nhân viên

- Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển ứng dụng về cổng thanh toán trực truyến và dịch vụ tài chính trên ngôn ngữ lập trình Java;
- Thu thập yêu cầu, xây dựng tài liệu đặc tả chức năng, thiết kế hệ thống;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nhiệm vụ;
- Báo cáo tiến độ dự án cho quản lý.

CNTT - Phần mềm

Java Quận Đống Đa Phần mềm Nhân viên IT Java Developer IT Developer IT Hà Nội

22/09/2017

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật (Quản Trị Hệ Thống)

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

6,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện việc giám sát hệ thống của công ty
- Đảm bảo việc ghi nhận tất cả yêu cầu của khách hàng để xử lý hoặc gửi cho các bộ phận liên quan
- Thực hiện công việc checklist định kỳ cho hệ thống
- Thực hiện xử lý các sự cố cơ bản của hệ thống theo tài liệu hướng dẫn đã có
- Thực hiện báo cáo hàng ngày/tuần/tháng cho...

CNTT - Phần mềm, Khác

Quận Đống Đa Phần mềm Nhân viên IT IT Hà Nội

21/09/2017

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Khối Doanh Nghiệp

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập kế hoạch phát triển kinh doanh
- Đưa ra các ý kiến để thúc đẩy phát triển kinh doanh
- Chịu trách nhiệm trước việc phát triển kinh doanh của phòng/ ban
- Thu thập và tìm kiếm, đánh giá các cửa hàng tiềm năng
- Tiếp cận đối tác để đề xuất hợp tác.
- Chăm sóc đối tác cũ đã kết nối.
- Các công việc khác do lãnh...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận Đống Đa Phát triển thị trường Chuyên viên kinh doanh Hà Nội

20/09/2017

Chuyên Viên Đào Tạo

Công Ty CP 1PAY - Hà Nội

Công Ty CP 1PAY

13,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

* Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo
Chịu trách nhiệm xây dựng hoạt động đào tạo dựa trên:
- Khung đào tạo bao gồm Đào tạo chuyên môn và Đào tạo định hướng.
- Nhu cầu đào tạo thực tế: Nghiên cứu, phân tích, thực hiện khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo của các bộ phận; tổng hợp, đánh giá n...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Nhân sự

Quận Đống Đa Đào tạo Hà Nội

19/09/2017

Thông tin

 • MOG - Hành trình kết nối - Teambuilding 2017 Chơi gì cũng được, miễn là ở cùng nhau 😊 https://www.youtube.com/watch?v=a4sWY5GU8J0
 • MOG - Hành trình kết nối - Teambuilding 2017 Chơi gì cũng được, miễn là ở cùng nhau 😊 https://www.youtube.com/watch?v=a4sWY5GU8J0

Nơi làm việc

 • Văn Phòng HN 19 công việc

  Số 4 – Ngõ 151B Thái Hà – Láng Hạ - Đống Đa,Hà Nội, Việt Nam

 • Văn Phòng Đà Nẵng

  69 Quang Trung,Đà Nẵng, Việt Nam

 • VP Đại Diện Tp.HCM 1 công việc

  Số 927/1, Đường Cách Mạng Tháng 8,Hồ Chí Minh, Việt Nam