Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Thương Vụ (01 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM - Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM

Thương lượng | Nhân viên

- Đại diện về thương vụ của Công ty tại thị trường được phân công.
- Trực tiếp giám sát các nhà phân phối xi măng dân dụng trong việc triển khai bán hàng tại thị trường được phân công.
- Hỗ trợ các nhà phân phối trong việc phát triển thị trường, chào bán sản phẩm đến các cửa hàng VLXD và công trình dân dụng trong khu v...

Xây dựng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Xi măng Gia Lai

14/03/2018

Nhân Viên An Toàn - Vệ Sinh Lao Động (Số lượng 01)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

- Theo dõi, giám sát công tác An toàn lao động tại Nhà máy.
+ Trực tiếp theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động tại các Đơn vị.
+ Phối hợp rà soát, có giải pháp khắc phục kịp thời nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất.
+ Đề xuất xử lý các vi phạm quy địn...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, An Toàn Lao Động

Nhân Viên An Toàn Lao Động Huyện Phong Điền Điện Cơ khí Thừa Thiên Huế

09/03/2018

Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận - DVKH (01 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM

Thương lượng | Nhân viên

* Kiểm soát và điều phối giao – nhận hàng:
- Theo dõi và nắm bắt kế hoạch sản xuất và giao hàng tại Nhà máy, tình hình hoạt động và kế hoạch duy tu/ bảo dưỡng trạm cân, tình hình hoạt động và kế hoạch duy tu/ bảo dưỡng máy đóng bao (thường xuyên và định kỳ).
- Theo dõi, nắm bắt nhu cầu nhận hàng của khách hàng thông qu...

Dịch vụ khách hàng, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Xi măng Điều Phối Đơn Hàng Thành phố Huế Thừa Thiên Huế

08/03/2018

Công Nhân Chất Xếp Bao Xi Măng (02 Nhân sự)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

1)  Thực hiện bốc xếp xi măng bao lên phương tiện vận chuyển cho khách hàng.
- Tiếp nhận thông tin từ công nhân giao nhận- điều độ để biết được chủng loại xi măng, số tấn, số bao và cách chất xếp bao lên xe.
- Trực tiếp bốc xếp và kiểm đếm bao xi măng xuống xe cho khách hàng theo đúng chủng loại, số lượng yêu cầu, xác...

Lao động phổ thông, Khác

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ khí Vận hành máy

07/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Máy Công Cụ (Cơ Khí)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

- Công tác gia công, chế tạo và phục hồi :
+ Thực hiện công tác gia công, chế tạo, phục hồi phục vụ công tác sửa chữa, thay thế chi tiết, cụm chi tiết thiết bị theo bản vẽ, chỉ dẫn của nhà sản xuất theo phân công của Tổ trưởng.
+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư dao cụ, phụ tùng MCC....để thực hiện gia công, chế tạo, phục hồi.
+...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ khí Vận hành máy

06/03/2018

Kỹ Sư Khu Vực - Phân Xưởng Sản Xuất (01 Nhân Sự)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

* Quản lý hoạt động của thiết bị, theo dõi tồn tại và xử lý
- Xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ/ phiếu theo dõi vận hành, hoạt động của thiết bị và triển khai áp dụng, kiểm soát thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị, tổng hợp các tồn tại thiết bị trên dây chuyền sản xuất, báo cáo hằng ngày cho cấp trên và cá...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Bảo Trì Huyện Phong Điền Điện Cơ khí Thừa Thiên Huế

06/03/2018

Nhân Viên Lái Xe Ben (01 Nhân Sự)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

* Vận hành xe ben
- Trực tiếp vận hành xe để chở đá vôi, clinker, bột liệu… phục vụ dây chuyền hoạt động ổn định và liên tục.
- Trực tiếp vận hành xe để phục vụ công tác vệ sinh công nghiệp trên công trường.
- Trực tiếp vận hành xe phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng xe.
- Ghi chép đầy đủ sổ theo dõi vận hành thiết b...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Lái Xe Huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế

06/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Thiết Bị Sản Xuất Xi Măng (03 Nhân Sự)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

* Thực hiện kiểm tra, giám sát thiết bị, xử lý sự cố trên dây chuyền:
- Giám sát, tuần tra, theo dõi quá trình hoạt động của các thiết bị, máy móc tại vị trí làm việc thuộc phạm vi.
- Trực tiếp xử lý, khắc phục các sự cố vận hành thường ngày như: vệ sinh các điểm xì liệu, nghẹt liệu, vệ sinh các họng đổ liệu tr...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế

06/03/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì, Sửa Chữa Cơ Khí (03 Nhân Sự)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo trì phòng ngừa, sửa chữa thiết bị hằng ngày/ tuần/ tháng các thiết bị theo kế hoạch. 
- Tuân thủ các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa của thiết bị trong dây chuyền. 
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cho công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. 
- Theo dõi và báo cá...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế

05/03/2018

Nhân Viên Thương Vụ (02 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM - Đắk Lắk, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM

Thương lượng | Nhân viên

- Đại diện về thương vụ của Công ty tại thị trường được phân công.
- Trực tiếp giám sát các nhà phân phối xi măng dân dụng trong việc triển khai bán hàng tại thị trường được phân công.
- Hỗ trợ các nhà phân phối trong việc phát triển thị trường, chào bán sản phẩm đến các cửa hàng VLXD và công trình dân dụng trong khu v...

Xây dựng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Xi măng

05/03/2018

Nhân Viên Thương Vụ (02 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM - Bình Định, Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM

Thương lượng | Nhân viên

- Đại diện về thương vụ của Công ty tại thị trường được phân công.
- Trực tiếp giám sát các nhà phân phối xi măng dân dụng trong việc triển khai bán hàng tại thị trường được phân công.
- Hỗ trợ các nhà phân phối trong việc phát triển thị trường, chào bán sản phẩm đến các cửa hàng VLXD và công trình dân dụng trong khu v...

Xây dựng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Xi măng

05/03/2018

Nhân Viên Thương Vụ (03 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM - Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM

Thương lượng | Nhân viên

- Đại diện về thương vụ của Công ty tại thị trường được phân công.
- Trực tiếp giám sát các nhà phân phối xi măng dân dụng trong việc triển khai bán hàng tại thị trường được phân công.
- Hỗ trợ các nhà phân phối trong việc phát triển thị trường, chào bán sản phẩm đến các cửa hàng VLXD và công trình dân dụng trong khu v...

Xây dựng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Xi măng

05/03/2018

Nhân Viên Thương Vụ (01 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM - Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM

Thương lượng | Nhân viên

- Đại diện về thương vụ của Công ty tại thị trường được phân công.
- Trực tiếp giám sát các nhà phân phối xi măng dân dụng trong việc triển khai bán hàng tại thị trường được phân công.
- Hỗ trợ các nhà phân phối trong việc phát triển thị trường, chào bán sản phẩm đến các cửa hàng VLXD và công trình dân dụng trong khu v...

Xây dựng, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Xi măng

05/03/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm là chủ đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Đồng Lâm tại thôn Cổ xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, công suất 5.000 tấn clinker/ngày, tương đương 2.000.000 tấn xi măng/năm; nhà máy đã hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử; chính thức đi vào hoạt động sản xuất thương mại từ tháng 01/2015.

Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp, chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của mỗi thành viên trong công ty, đồng thời tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng cho mọi thành viên.         

Đồng Lâm luôn chào đón các nhân tài, những người có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến. Nếu bạn tự tin muốn khẳng định bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và nặng động. Hãy đến với chúng tôi !

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-