Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VNEXT

VNEXT là một công ty phát triển phần mềm, chúng tôi hiểu và ý thức mạnh mẽ vai trò vô cùng quan trọng của mình trong dây chuyền sản xuất phần mềm khổng lồ của cả thế giới. Chúng tôi hạnh phúc là một mắt xích quan trọng, nơi mà sản phẩm phần mềm thực sự được tạo ra để cung cấp cho người dùng cuối. Ở giai đoạn lớn mà chúng tôi thực hiện, chúng tôi tiếp nhận các ý tưởng, lượng hóa chúng. Sản phẩm sẽ trải qua nhiều công đoạn phức tạp để thành hình. Mỗi công đoạn là những công việc được thực hiện với niềm đam mê, sáng tạo, sự hy sinh liên tục công sức và trí tuệ để bồi đắp không ngừng giá trị cho sản phẩm phần mềm đến lúc hoàn thành.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-