Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam

* Tầm nhìn thương hiệu:
Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm văn hóa và truyền thông, làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt Nam.
* Sứ mệnh công ty:
Chúng tôi không ngừng đổi mới và hoàn thiện, tạo sự khác biệt để có được những sản phẩm văn hóa và truyền thông hòan hảo nhằm nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng.
* Giá trị cốt lõi:
Không ngừng tạo ra & thúc đẩy tiêu dùng những sản phẩm văn hóa có giá trị cao.
Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.
Không ngừng phát triển chính sách công ty mang đến cho người lao động cuộc sống tốt nhất.
Không ngừng gia tăng sự đóng góp tài lực - vật lực cho cộng đồng, cho xã hội nhằm xây dựng hình ảnh một Công ty Văn hóa Phương Nam phát triển bền vững và nhân văn.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-