Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ MEDIKA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ MEDIKA

Công ty MEDIKA là công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư trong lĩnh vực Y tế và giáo dục.

Chúng tôi luôn chào đón những nhân sự có năng lực cao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-