Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ phần Truyền Thông Y Tế Việt Nam

Công Ty Cổ phần Truyền Thông Y Tế Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Y Tế Việt Nam

Thành viên chính thức TW Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam ( http://www.suckhoecongdong.net.vn )

khám chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp. sản xuất và thương mại đông dược, thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Công ty Truyền thông Y tế Việt Nam , thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2009

Tôn chỉ của công ty: Hành động vì sức khỏe cộng đồng

*Sứ mệnh: XÂY DỰNG NỀN MÓNG SỨC KHỎE CON NGƯỜI.

*Lĩnh vực hoạt động:

– Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

– phòng bệnh cho người đang khỏe mạnh. 

- chăm sóc giảm nhẹ cho người đang đau ốm. chăm sóc tiếp tục và tích cực cho người sau đau ốm/ cai nghiện bình phục hoàn, tái hòa nhập cộng đồng.

– giúp cộng đồng biết cách tự chăm sóc bản thân, duy trì, và phát triển nhân rộng.

 

 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-