Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA HUẾ

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty cổ phần Toyota Huế đang xây dựng và trong giai đoạn hoàn thành dự án “SHOWROOM TOYOTA HUẾ”.

Với tiêu chí xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chúng tôi tập trung tạo ra một môi trường mà ở đó nhân viên có thể phát triển, đóng góp và làm việc một cách vui vẻ.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, những người mong muốn đóng góp cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-