Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH (TIEN THANH SHAREHOLDING COMPANY)

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH (TIEN THANH SHAREHOLDING COMPANY)

Tien Thanh is a fast-growing firm of Binh Duong in property investment and building management.

Together with our partners, we provide customers with high value services  to help corporate firm has the best choice for their first step to set up their business.

Tiến Thành là một công ty phát triển nhanh chóng ở khu vực Bình Dương trong quản lý đầu tư và xây dựng bất động sản,

Ngoài ra Công ty phát triển đa ngành nghề về dịch vụ ăn uống, nhà hàng

Cùng với các đối tác của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giá trị cao để giúp Quý công ty có sự lựa chọn tốt nhất trong những bước đầu tiên để thành lập doanh nghiệp của mình.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io