Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

QUẢN LÝ KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/12/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA - Hồ Chí Minh

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

04/12/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA

Kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm và nước hoa cao cấp. Có hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của mọi đối tượng khách hàng.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-