Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

Công ty Cổ phần thiết kế Lục Giác được thành lập năm 2005 là đơn vị cung cấp các dịch vụ hoàn hảo tới khách hàng trong các lĩnh vực:
Thiết kế sản xuất
Tổ chức sự kiện
Truyền thông
Quảng cáo ngoài trời
Phát triển thương hiệu.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-