Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI TÍN (KHẢI TÍN GROUP)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI TÍN (KHẢI TÍN GROUP)

Lĩnh vực hoạt động:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Xây dựng nhà để ở
Hoàn thiện công trình xây dựng
Xây dựng công trình đường bộ
Lắp đặt hệ thống điện
Xây dựng nhà không để ở
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io