Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

14/01/2019

NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/01/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Hơn 6,000,000VNĐ | Nhân viên

27/12/2018

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

24/12/2018

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/12/2018

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

20/12/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

Công ty Cổ phần TAM KIM là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thiết bị ngành điện nước với các thương hiệu đã được khẳng định như: ROMAN và SUNMAX  đã có mặt 20 năm trên thị trường.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-