Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kỹ Sư Giám Sát M&E (Chủ Đầu Tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23/09/2017

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Chủ Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

23/09/2017

Kế Toán Trưởng – Xây Dựng Cơ Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

23/09/2017

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY CNC

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

23/09/2017

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH NGÀNH HÀNG GIA DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

23/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG MAKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

600USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/09/2017

QUẢN LÝ NĂNG SUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội, Hà Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

23/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội, Hà Nam

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

23/09/2017

NHÂN VIÊN PHỤ KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

21/09/2017

NHÂN VIÊN THỦ KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

21/09/2017

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

20/09/2017

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG PR

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

15/09/2017

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2017

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/09/2017

Cán Bộ Tư Vấn Giám Sát (Chủ Đầu Tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/09/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/09/2017

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (Chỉ Tuyển NAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

05/09/2017

NHÂN VIÊN 5S

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội, Hà Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

05/09/2017

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

Công ty Cổ phần TAM KIM là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thiết bị ngành điện nước với các thương hiệu đã được khẳng định như: ROMAN và SUNMAX  đã có mặt 20 năm trên thị trường.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-