Tìm thấy 116 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Vĩnh Phúc)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Lạng Sơn)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Lạng Sơn

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Quảng Ninh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Quảng Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Quảng Bình

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Cạn)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Cạn

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thái Nguyên)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất 2 triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bột trét mỗi năm.

Đây là một trong những nhà máy sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam hiện nay. Công ty luôn phấn đấu là địa chỉ đáng tin cậy của các nhà thầu xây dựng tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hợp tác của bạn hàng trong nước và quốc tế.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-