Tìm thấy 110 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thái Nguyên)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thanh Hóa)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thanh Hóa

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Tĩnh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Tĩnh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bình Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bình Định

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thái Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thái Bình

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Huế)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thừa Thiên - Huế

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hải Dương)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hải Dương

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN (Hà Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Nam

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Nghệ An)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Nghệ An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Quảng Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Quảng Nam

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/11/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất 2 triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bột trét mỗi năm.

Đây là một trong những nhà máy sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam hiện nay. Công ty luôn phấn đấu là địa chỉ đáng tin cậy của các nhà thầu xây dựng tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hợp tác của bạn hàng trong nước và quốc tế.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-