Tìm thấy 31 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Vĩnh Phúc)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thái Nguyên)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Ninh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thái Nguyên)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Quảng Ninh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Cạn)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Cạn

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thái Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thái Bình

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Tĩnh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Tĩnh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Thanh Hóa)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Thanh Hóa

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hải Dương)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hải Dương

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/12/2018

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN (Hà Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hà Nam

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

17/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hải Phòng)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Phú Thọ)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/12/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hưng Yên)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/12/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất 2 triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bột trét mỗi năm.

Đây là một trong những nhà máy sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam hiện nay. Công ty luôn phấn đấu là địa chỉ đáng tin cậy của các nhà thầu xây dựng tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hợp tác của bạn hàng trong nước và quốc tế.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-