Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư

IMP is an associated member of Vietnam’s leading Group developing industrial parks and townships nationwide. Together with our business partners and customers, we deliver quality projects that create long term growth and higher value creation. We operate across the country in 3 regions with the core values of which are safety, quality and integrity.

IMP là thành viên liên kết của Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về phát triển các khu công nghiệp và thị trấn trên toàn quốc. Cùng với các đối tác kinh doanh và khách hàng, chúng tôi cung cấp các dự án chất lượng với sự tăng trưởng dài hạn và tạo ra giá trị cốt lõi. Chúng tôi hoạt động toàn quốc trên cả 3 khu vực với các giá trị cốt lõi là an toàn và chất lượng.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-