Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Phim Việt Star

  • Số nhân viên: 25-99

Lĩnh vực: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Với chúng tôi nguồn nhân lực đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển của một Doanh nghiệp. VIETSTAR ACADEMY đang tìm kiếm những nhân tố đặc biệt và tiềm năng để cùng đồng hành, phát triển.

Bạn có muốn trở một thành viên của VIETSTAR ACADEMY không? Chúng tôi luôn chào đón bạn

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io