Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

KỸ THUẬT VIÊN MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH - Tây Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/01/2021

QUẢN ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH - Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/01/2021

NHÂN VIÊN RỬA XE

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH - Tây Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2021

KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG / SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH - Tây Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/01/2021

ĐIỀU PHỐI VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH - Tây Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2021

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH

  • Số nhân viên: 25-99

Mua bán các loại ô tô nhãn hiệu Mitsubishi. Mua bán các loại ô tô khác. Mua bán xe chuyên dùng (xe đào đất, xe xúc, xe nâng, xe cẩu)

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io