Tìm việc làm, tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN NATURAL STAR | CareerLink.vn
Default banner 0
CÔNG TY CỔ PHẦN NATURAL STAR VINA
25 - 99 nhân viên

Về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NATURAL STAR VINA
Địa chỉ: Tòa Mitsubishi Dương Tuấn, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Lĩnh vực hoạt động: Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: - Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải. - Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải. - Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

Xem thêm Thu gọn

Việc đang tuyển

Gửi thông báo cho tìm kiếm này

Website