Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Nam Việt

Công Ty Cổ Phần Nam Việt

Công ty Thủy Sản - Đông Lạnh. Thức ăn thủy sản

Lịch sử hoạt động

Tên gọi công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Tên tiếng Anh: NAM VIET CORPORATION
Tên viết tắt: NAVICO
Vốn Điều Lệ: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng)
Website: www.navicorp.com.vn; www.navifishco.com

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-