Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Chi Nhánh Công ty CP Môi Trường Công Nghệ Toàn Cầu - Phòng Thí Nghiệm và Phân Tích Môi Trường chúng tôi là đơn vị chuyên hoạt động về lĩnh vực Quan trắc, tư vấn, thiết kế các giải pháp bảo vệ môi trường cho công ty, nhà máy trên địa bàn địa phương, và trong cả nước. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty, bao gồm:
+ Quan Trắc chất lượng môi trường (Không khí, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất, vi sinh vật, ...)
+ Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
+ Lập hồ sơ và xin cấp giấy phép môi trường (ĐTM, kế hoạch BVMT, Đề Án BVMT, ...)
+ Thiết kế, và triển khai lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, khí thải, chất thải độc hại,...
+ Tư vấn các giải pháp bảo vệ môi trường

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-