Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, bác sĩ.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.
- Chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
- Báo cáo bán hàng đ...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Dược/ Sinh học, Bán hàng

Quận Cầu Giấy Trình Dược Viên

23/10/2017

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên kế hoạch bán hàng theo tháng dựa trên doanh số phân bổ cho khu vực.
- Thực thi giới thiệu sản phẩm và thu nhận nhu cầu khách hàng theo kế hoạch route tuyến.
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi công n...

Dược/ Sinh học, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Cầu Giấy

23/10/2017

Quản Lý Hàng Kênh Bệnh Viện Khu vực HCM, Mekong

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

1. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo bán hàng đội nhóm:
Lập kế hoạch bán hàng:
- Xác lập các mục tiêu tháng của đội nhóm.
- Định hướng cho TDV trong việc đăng ký KPI. Tổng hợp, điều chỉnh kế hoạch sử dụng nguồn lực của TDV.
- Hướng dẫn xác lập mục tiêu bán hàng cho từng TDV căn cứ theo tiềm năng và thực trạng...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Dược/ Sinh học, Bán hàng

Y tế Quản lý Quản trị kinh doanh Chuyên viên kinh doanh

20/10/2017

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện: Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, bác sĩ.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.
-  Chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
- Báo cáo bán hàng ...

Dược/ Sinh học, Bán hàng

Trình Dược Viên

18/10/2017

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên kế hoạch bán hàng theo tháng dựa trên doanh số phân bổ cho khu vực.
- Thực thi giới thiệu sản phẩm và thu nhận nhu cầu khách hàng theo kế hoạch route tuyến.
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi công n...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Tiếp thị

Y tế Chuyên viên kinh doanh

18/10/2017

Training and Development Supervisor

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự bao gồm: cấu trúc tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống/quy trình báo cáo.
- Đào tạo và phát triển năng lực tổ chức.
- Xây dựng và triển khai Từ điển Năng lực lãnh đạo & năng lực chuyên môn.
- Thiết kế, triển khai hệ thống đánh giá thành tích bao gồm: xây dựng các tiêu chí đo lường th...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Nhân sự

Tiếng Anh Quận 10 Giam Sát Đào tạo

16/10/2017

Trình Dược Viên Kênh OTC - Khu vực Huế/ Quảng Trị / Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, phòng khám, bác sĩ
- Chăm sóc khách hàng, bán hàng. Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm bán được hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi công nợ, tồn kho
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới
* Làm việc tại các các nhà thu...

Dược/ Sinh học, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế

16/10/2017

Trưởng Nhóm /Team Leader - Kênh OTC - Khu vực MeKong 2 - 3

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Triển khai kế hoạch bán hàng cho trình dược viên.
- Xác lập, phân bổ mục tiêu bán hàng cho trình dược viên căn cứ theo mục tiêu chiến lược, tổng thể mà ASM giao hàng tháng, quý và năm.
- Tổ chức thảo luận nhóm để xây dựng, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng cho mỗi đội / nhóm.
...

Dược/ Sinh học, Bán hàng

Trưởng nhóm Trình Dược Viên

16/10/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Đà Lạt

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, phòng khám, bác sĩ 
- Chăm sóc khách hàng, bán hàng. Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm bán được hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi công nợ, tồn kho 
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới
* Làm việc tại các các nhà thuốc, ...

Dược/ Sinh học, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Đà Lạt Nhân viên kinh doanh thị trường

14/10/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Bình Dương

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Bình Dương

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, phòng khám, bác sĩ 
- Chăm sóc khách hàng, bán hàng. Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm bán được hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi công nợ, tồn kho 
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới
* Làm việc tại các các nhà thuốc, ...

Dược/ Sinh học, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Bình Dương

14/10/2017

Nhân Viên Giao Hàng (Biên Hòa - Đồng Nai)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giao hàng đúng, đầy đủ số lượng và nhanh chóng, kịp thời theo cấp độ quy định.
- Thu tiền từ khách hàng, gửi tiền về công ty theo quy định.
- Thực hiện đúng quy định thu đổi trả hàng hóa cho khách hàng từ khi tiếp nhận, kiểm tra sản phẩm được yêu cầu đổi, chuyển về công ty thực hiện thủ tục đến khi trả hàng mới cho k...

Lao động phổ thông, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Giao nhận Vận tải

14/10/2017

Giám Sát Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường (Nam Trung Bộ)

Công Ty Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Khánh Hòa

Công Ty Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

1.  Quản lý dịch vụ và thanh toán công nợ giao hàng:
a. Quản lý dịch vụ giao hàng:
- Quản lý danh sách khách hàng ( thông tin, phân loại...)
- Phối hợp với các Phòng Sales (Sales Sup/ASM) xây dựng tuyến giao hàng (MCP) phù hợp, hiệu quả.
- Phối hợp với các Phòng CS xây dựng các quy trình tiếp nhận đơn hàng giao, xử lý ...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Giam Sát Chuyên viên kinh doanh

13/10/2017

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện: HCM

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, bác sĩ.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.
- Chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
- Báo cáo bán hàng đ...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Dược/ Sinh học, Bán hàng

Quận 10 Trình Dược Viên Dược phẩm

12/10/2017

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện: Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, bác sĩ.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.
- Chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
- Báo cáo bán hàng đ...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Dược/ Sinh học, Bán hàng

Quận 10 Trình Dược Viên Dược phẩm

12/10/2017

Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng (Cs Manager).

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

18,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ khách hàng tại Pha Nam Hà Nội:
+ Triển khai thực hiện & kiểm soát các quy trình tích hợp dịch vụ với các cá nhân, bộ phận liên quan.
+ Truyền thông triển khai thực hiện các quy định chính sách chung (gồm nội bộ & đối tác)
+ Quản lý và thực hiên các HĐ phân phối, bán hàng…
+ Tổ chức, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng, Quản lý điều hành

Quận Cầu Giấy Dịch vụ khách hàng

11/10/2017

Nhân Viên Lái Xe - Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

Công việc bao gồm:
1. Lái xe đưa đón Nhân viên và Khách hàng:
- Đưa đón nhân viên, khách hàng theo lịch trình được phân công (định kỳ hoặc đột xuất).
- Bảo quản xe và tài sản trên xe.
- Đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe.
- Đảm bảo xe luôn trong tình trạng sử dụng tốt, an toàn trước khi khởi hành.
- Đảm bảo xe luôn...

Lao động phổ thông, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Ô tô

Lái Xe Quận 10

09/10/2017

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên kế hoạch bán hàng theo tháng dựa trên doanh số phân bổ cho khu vực.
- Thực thi giới thiệu sản phẩm và thu nhận nhu cầu khách hàng theo kế hoạch route tuyến.
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi công n...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Đại diện thương mại Thanh Hóa;

03/10/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

1. Thực hiện hoàn tất các chứng từ kế toán thuế:
-     Căn cứ chứng từ được duyệt hạch toán & hoàn tất chứng từ thuế.
-     Hạch toán & đối chiếu sổ phụ ngân hàng theo tháng.
-     Kiểm tra theo dõi số dư các tài khoản.
-     Hoàn tất các quy định, chính sách phù hợp quy định thuế.
-     Căn cứ quy định thuế đề xuất gi...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Cầu Giấy Kế toán tổng hợp Hà Nội

03/10/2017

Nhân Viên Nhập Liệu Thời Vụ

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Nhập dữ liệu, số liệu lên phần mềm Kế toán của Công ty (làm việc tại Công ty không làm ở nhà).
- Đảm bảo số lượng và chất lượng dữ liệu nhập.
- Một số công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
- Cơ hội được tuyển dụng Nhân viên chính thức.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Kế Toán Quận 10 Thực tập Nhập liệu Hồ Chí Minh

02/10/2017

HR Supervisor - Phụ Trách Mảng ER, Truyền Thông Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giải quyết Quan hệ lao động
- Truyền thông Hội nhập văn hóa ; truyền thông các chương trình, sự kiện văn hóa; kết hợp các trưởng bộ phận liên quan để truyền thông nội bộ , xây dựng niềm tin của nhân viên vào công ty.
- Tổ chức tiếp nhận, lắng nghe 360 độ và phản hồi ( Người phát ngôn chính thức ) theo chỉ đạo của c...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Nhân sự

Quận 10 Nhân sự

29/09/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Bà Rịa Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lên kế hoạch bán hàng theo tháng dựa trên doanh số phân bổ cho khu vực.
- Thực thi giới thiệu sản phẩm và thu nhận nhu cầu khách hàng theo kế hoạch route tuyến.
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Định kỳ lên lịch thăm viếng, chăm sóc khách hàng.
- Theo dõi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Theo dõi công ...

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế, Dược/ Sinh học, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Trình Dược Viên Phát triển thị trường Đại diện thương mại đại diện bán hàng

28/09/2017

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các BP, xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình phê duyệt.
- Thông báo tuyển dụng, tìm kiếm nguồn tuyển dụng, xây dựng mạng lưới tuyển dụng rộng rãi
- Theo dõi tiến trình tuyển dụng: hồ sơ tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, báo cáo chi tiết tình trạng
- Sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, lên kế hoạch ...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự

Quận Hai Bà Trưng Tuyển dụng

25/09/2017

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhiệm vụ: Bảo quản tài sản và an ninh trật tự văn phòng Công ty.
- Quan sát, tuần tra an ninh tại khu vực, phòng chống cháy nổ.
- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Lao động phổ thông

Quận 10 Bảo vệ Lao động phổ thông

25/09/2017

Giám Sát Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường (Miền Đông)

Công Ty Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Đồng Nai

Công Ty Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

1.  Quản lý dịch vụ và thanh toán công nợ giao hàng:
a. Quản lý dịch vụ giao hàng:
- Quản lý danh sách khách hàng ( thông tin, phân loại...)
- Phối hợp với các Phòng Sales (Sales Sup/ASM) xây dựng tuyến giao hàng (MCP) phù hợp, hiệu quả.
- Phối hợp với các Phòng CS xây dựng các quy trình tiếp nhận đơn hàng giao, xử lý ...

Dược/ Sinh học, Bán hàng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

25/09/2017

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

Công việc bao gồm:
1. Lái xe đưa đón Nhân viên và Khách hàng:
- Đưa đón nhân viên, khách hàng theo lịch trình được phân công (định kỳ hoặc đột xuất).
- Bảo quản xe và tài sản trên xe.
- Đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe.
- Đảm bảo xe luôn trong tình trạng sử dụng tốt, an toàn trước khi khởi hành.
- Đảm bảo xe luôn...

Lao động phổ thông, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi, Ô tô

Lái Xe Quận 10

25/09/2017

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng (Trưng bày, Treo dán Poster, POSM…)
- Giới thiệu sản phẩm và tư vấn bán hàng đến các nhà thuốc
- Thực hiện các báo định kỳ theo yêu cầu của QLTT.

Bán hàng, Tiếp thị, Bán lẻ/ Bán sỉ

Giao nhận Vận tải

25/09/2017

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

Merap Group là Công ty phân phối, sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam,

Là chủ sở hữu nhiều thương hiệu dẫn đầu như Thuốc nhỏ mắt OSLA, Nước biển sâu XISAT, Sữa vệ sinh phụ nữ Shema, kháng sinh MECEFIX BE, .…
 
Các sản phẩm này đã nhận được niềm tin về chất lượng, hiệu quả điều trị và sự tín nhiệm của các Bác sĩ, Dược sĩ cũng như Người tiêu dùng.

Giữ gìn giá trị cốt lõi, phát triển chuỗi giá trị khác biệt bền vững đã giúp Merap Group tiếp tục thành công với tăng trưởng doanh số trung bình 25% liên tục nhiều năm.

Merap Group sẽ là nơi giúp Bạn phát huy hết tiềm năng, phát triển đúng nghề nghiệp, cùng cơ hội thăng tiến và có thu nhập cao vì:

TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI LÀ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN GIÁ TRỊ  NGƯỜI MERAP 

Nhằm phát triển chiến lược kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí sau

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-