Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Phòng Hành Chính Tổ Chức

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/07/2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/07/2019

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh -Xnk

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/07/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/07/2019

Quản Đốc Phân Xưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/07/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty Cổ Phần MDF Ý Mỹ
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngành nghề kinh doanh chính: Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu viên nén năng lượng gỗ
Hiện do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển nột số vị trí nhân sự:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-