Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

1,200,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Phó Phòng PR - Marketing

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2019

Phó Phòng Quan Hệ Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

10/04/2019

Trưởng Phòng PR - Marketing

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2019

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

25/03/2019

Kế Toán Trưởng - Đại lý Ô tô

Công ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/03/2019

Nhân Viên Kế Toán Quỹ - Ngân Hàng

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

25/03/2019

Nhân Viên Cố Vấn Dich Vụ

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

25/03/2019

KTV Bảo Dưỡng - Sửa Chữa Chung

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/03/2019

Nhân Vên Tư Vấn Bảo Hiểm

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

25/03/2019

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

25/03/2019

Kĩ Thuật Viên Gò - Ô Tô

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/03/2019

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long

Công ty Cổ phần Lexus Thăng Long là Đại lý ủy quyền phân phối, kinh doanh xe ô tô thương hiệu Lexus Chính hãng tại Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-