Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2019

Nhân Viên Cố Vấn Dich Vụ

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2019

Nhân Viên IT Help Desk

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

30/05/2019

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Lexus Thăng Long

Công ty Cổ phần Lexus Thăng Long là Đại lý ủy quyền phân phối, kinh doanh xe ô tô thương hiệu Lexus Chính hãng tại Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-