Tìm thấy 359 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Giám Sát Bán Hàng [Hiệp Hòa - Bắc Giang]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Giang

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thái Nguyên

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Trưởng Chi Nhánh [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thái Nguyên

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2019

Giám Đốc Chi Nhánh [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thái Nguyên

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc

18/04/2019

Trưởng Chi Nhánh [Sơn Tây - Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Sơn Tây - Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Tĩnh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Trưởng Chi Nhánh [Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Tĩnh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2019

Trưởng Chi Nhánh [Hoài Đức]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Hoài Đức]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Trưởng Chi Nhánh [Ocean Edu_Sóc Sơn]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [OceanEdu_Sóc Sơn]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-