Tìm thấy 303 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Lý Kinh Doanh [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/08/2019

Giám Đốc Chi Nhánh [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thái Nguyên

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc
22/08/2019

Chuyên Viên Nhân Sự [Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
22/08/2019

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-