Tìm thấy 190 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Giám Đốc Chi Nhánh [ Hà Nội ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Giám đốc

10/12/2018

Giám Đốc Marketing

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hà Nội

Hơn 40,000,000VNĐ | Giám đốc

10/12/2018

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-