Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi - Hà Nội

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/12/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/12/2020

Senior Marketing Executive

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/12/2020

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:
- Môi giới phái sinh hàng hóa
- Thị trường quyền chọn
- Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa
- Tự doanh
- Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io