Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty cổ phần EVN Quốc tế là Công ty liên kết trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông sáng lập năm 2007.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-