Tìm thấy 1 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Kỹ Sư Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/04/2017

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty cổ phần EVN Quốc tế là Công ty liên kết trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông sáng lập năm 2007.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-