Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Shop Drawing

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Lập bản vẽ shodrawing, biện pháp thi công (BPTC) các hạng mục của dự án
- Tham gia cập nhật và điều chỉnh phương án shopdrawing, BPTC, khối lượng thi công theo sự thay đổi
- Lập bản vẽ hoàn công các hạng mục công trình
- Tham gia cung cấp các thông tin về thiết kế, BPTC,.. để lập báo cáo kết thúc d...

Xây dựng, Kiến trúc

Quận Cầu Giấy Xây dựng Kiến Trúc Hà Nội Hải phòng Hưng Yên

23/11/2017

Trưởng Nhóm QA/QC (Xây dựng dân dụng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Lập và cung cấp kế hoạch quản lý chất lượng dự án phục vụ việc lập kế hoạch thực hiện dự án.
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến chất lượng để trình duyệt : Tài liệu về hệ thống QLCL dự án, hồ sơ trình duyệt về vật tư, vật liệu sử dụng ở dự án.
- Tổ chức nghiệm thu vật tư, vật liệu và các bước thi công trong quá trình...

Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA QC Quận Cầu Giấy Trưởng nhóm Nhân viên QC QC Engineer Xây dựng Hà Nội QA/QC

23/11/2017

Chỉ Huy Trưởng M&E

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc:
- Điều hành tất cả các công tác thi công MEP và quản lý thi công tại công trường.
- Tổ chức thực hiện quy mô dự án trong hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh, các mâu thuẫn, tranh chấp, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động thi công.
- Triển khai và quản lý tiến độ dự án. Kiểm soát chất lượ...

Xây dựng, Điện / Điện tử

Dự án Quận Cầu Giấy M&E Engineer Xây dựng Cơ Điện Kỹ Sư M&E Nhiệt lạnh Hà Nội Hải phòng

23/11/2017

Nhân Viên QS Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm soát khối lượng
- Lập ngân sách và giá theo yêu cầu của quản lý
- Lấy giá và thương thảo với nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Xây dựng Hà Nội QS Nhân viên QS

23/11/2017

Giám Sát Hiện Trường (mảng dân dụng - nhà cao tầng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

- Giám sát thi công phần thô và hoàn thiện
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng của thầu phụ thi công xây dựng (tiến độ, chất lượng ) tại các hạng mục phụ trách.
- Giám sát và hường dẫn các tổ đội công nhân, các đội thầu phụ, thợ vận hành máy móc thiết bị.
- Kiểm soát tiến độ, chất lượng, hiệu quả các hạng mục thi công p...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Xây dựng Giám Sát Thi Công kỹ thuật hiện trường Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp

22/11/2017

Nhân Viên Kế Hoạch (Xây dựng dân dụng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tham gia lập kế hoạch thực hiện dự án 
- Cung cấp kế hoạch thực hiện dự án đã được phê duyệt phục vụ công việc điều phối dự án.
- Tổng hợp số liệu và lập báo cáo quý, tháng của dự án.
- Theo dõi và kiểm soát tiến độ cung ứng nguồn lực cho dự án

Xây dựng

Nhân Viên Kế Hoạch Quận Cầu Giấy Xây dựng Hà Nội

21/11/2017

Trưởng Nhóm QS Đấu Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Phân tích giá cho đấu thầu các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp
- Lập dự toán
- Kiềm tra thông tin về giá, thu thập, phân tích và đánh giá các số liệu giá thị trường
- Phân tích sự phù hợp báo giá của nhà thầu phụ phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu
- Cung cấp đầy đủ thông tin về nhà cung cấp, thầu phụ, giá ...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Trưởng nhóm Xây dựng Hà Nội

21/11/2017

Nhân Viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tham gia việc lập kế và cung cấp hoạch quản lý chất lượng dự án phục vụ việc lập kế hoạch thực hiện dự án
- Tổ chức nghiệm thu vật tư, vật liệu và các bước thi công
- Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thực hiện dự án
- Tham gia nghiệm thu và lập hồ sơ chất lượng dự án
- Kiểm soát tiến độ...

Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA QC Quận Cầu Giấy Nhân viên QC QC Engineer Xây dựng Hà Nội QA/QC

20/11/2017

Giám Sát Thi Công (Xây dựng dân dụng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô tả công việc:
- Giám sát thi công phần thô và hoàn thiện
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng của thầu phụ thi công xây dựng (tiến độ, chất lượng ) tại các hạng mục phụ trách.
- Giám sát và hường dẫn các tổ đội công nhân, các đội thầu phụ, thợ vận hành máy móc thiết bị.
- Kiểm soát tiến độ, chất lượng, hiệu quả các ...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Quận Ngô Quyền Giam Sát Xây dựng Giám Sát Thi Công Hà Nội Hải phòng Hưng Yên

20/11/2017

Trưởng Nhóm HSE

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thực hiện quản lý và tổng hợp báo cáo về sự tuân thủ vệ sinh, môi trường (nước, khí, chất thải...)
tại dự án
- Quản lý an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh môi trường tại văn phòng dự án
- Kiểm soát kết quả công việc của khối SHE, an ninh
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề về an toàn, sức khỏe, vệ sinh và môi trường ở dự án...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Kỹ Sư An Toàn Lao Động Trưởng nhóm Xây dựng An ninh HSE HSE Manager Hà Nội Hải phòng Hưng Yên

18/11/2017

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổ chức triển khai thi công dự án;
- Quản lý các tổ đội thi công, Giám sát thi công trên toàn công trình;
- Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình;
- Quản lý, phân công c...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Giam Sát Trưởng nhóm Xây dựng Chỉ huy trưởng công trình Hà Nội

18/11/2017

Nhân Viên Kiểm Soát Chi Phí

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Đọc bản vẽ và tính toán khối lượng.
- Lập dự toán các hạng mục của dự án và cập nhật khi có sự thay đổi.
- Kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án, khối lượng thi công.
- Điều chỉnh khối lượng/đơn giá các hạng mục phát sinh để trình Chủ đầu tư phê duyệt.
- Thanh quyết toán với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ.
- Bá...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Xây dựng Hà Nội

18/11/2017

Chuyên Viên QS Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Phân tích giá cho đấu thầu
- Lập dự toán
- Kiềm tra thông tin về giá, thu thập, phân tích và đánh giá các số liệu giá thị trường
- Phân tích sự phù hợp báo giá của nhà thầu phụ phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu
- Cung cấp đầy đủ thông tin về nhà cung cấp, thầu phụ, giá của các đơn vị sau khi trúng thầu.

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Xây dựng Hà Nội QS Chuyên viên QS thầu

17/11/2017

Trưởng Nhóm Giám Sát Thi Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát thi công phần thô
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng của thầu phụ thi công xây dựng ( tiến độ, chất lượng ) tại các hạng mục phụ trách.
- Giám sát và hường dẫn các tổ đội công nhân, các đội thầu phụ, thợ vận hành máy móc thiết bị.
- Kiểm soát tiến độ, chất lượng,hiệu quả và an toàn, vệ sinh, môi trường các h...

Xây dựng

Quận Cầu Giấy Giam Sát Trưởng nhóm Xây dựng Giám Sát Thi Công Hà Nội

16/11/2017

Giám Sát Cơ Điện (MEP)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát công tác thi công các hạng mục M&E được giao trên công trường đảm bảo các yêu cầu đề ra
- Điều phối các nguồn lực liên quan đến công tác M&E được giao trong công tác thi công trên hiện trường

Điện / Điện tử

Quận Cầu Giấy Giam Sát Điện tử Điện Cơ Điện Hà Nội

14/11/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Xây Dựng ( Sinh Viên Mới Ra Trường)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội

Thương lượng | Mới đi làm

* Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng, cập nhật dự báo nhu cầu cung ứng nguồn lực dự án
- Tham gia xây dựng, cập nhật kế hoạch hoạt động của các bộ phận trong phòng
- Theo dõi, cập nhật các báo cáo của phòng. Giám sát tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận trong phòng
* Quyền lợi:
- Lương theo năng lực, lương th...

Xây dựng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Nhân Viên Kế Hoạch Quận Cầu Giấy Mới tốt nghiệp Xây dựng Hà Nội

13/11/2017

Chuyên Viên Mua Sắm (mảng xây dựng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Dự báo nhu cầu mua sắm, tổ chức cân đối và lập phương án mua sắm tổng thể (vật tư,, vật liệu, hàng hóa,..) phục vụ cho các dự án.
- Tổ chức thiết lập mạng lưới vendors (NCC, thầu phụ,...), đàm phán thương thảo với các bên về các điều khoản của hợp đồng.
- Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện mua sắm tái ...

Xây dựng, Vật tư / Mua hàng

Quận Cầu Giấy Mua hàng Xây dựng Hà Nội Vật liệu xây dựng Hải phòng Hưng Yên mua hàng xây dựng

13/11/2017

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM

ECOBA Việt Nam là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế - xây dựng – hoàn thiện và là nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng trên mọi lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và môi trường.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-