Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần ECO Năng Lượng Và Môi Trường

Công Ty Cổ Phần ECO Năng Lượng Và Môi Trường

ECO là nhà phân phối được ủy quyền của Tập đoàn ABB và Công ty RTR Tây Ban Nha.

Các sản phẩm phân phối chính của chúng tôi:

- Máy biến áp phân phối và truyền tải

- Tủ trung thế, tủ RMU

- Trạm biến áp cao thế - trung thế

- Tụ bù trung – hạ thế

* Các lĩnh vực hoạt động chính:

- Phân phối các sản phẩm thiết bị điện

- Đấu thầu các dự án điện cho EVN và các công trình công nghiệp

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-