Tìm thấy 41 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Lý Trình Dược Viên - Vùng Đông Bắc

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/01/2021

Trình Dược Viên - Lào Cai

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Lào Cai

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Lạng Sơn

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Bắc Giang

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Bắc Giang

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Nam Định

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Nam Định

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Quảng Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/01/2021

Trình Dược Viên - Bình Thuận

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Bình Thuận

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Ninh Thuận

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Phú Yên

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Phú Yên

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Bình Định

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Bình Định

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Quảng Ngãi

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Quảng Nam

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Đà Nẵng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Thanh Hóa

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hà Tĩnh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Nghệ An

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Nghệ An

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Quảng Trị

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Quảng Trị

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Quảng Bình

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Quảng Bình

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Vĩnh Phúc

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Thái Bình

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Thái Bình

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Ninh Bình

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Ninh Bình

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hưng Yên

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hải Dương

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hải Dương

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hà Nội

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hà Nam

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hà Nam

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Phú Thọ

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Thái Nguyên

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Tuyên Quang

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Bắc Cạn

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Cao Bằng

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Cao Bằng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hà Giang

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hà Giang

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Sơn La

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Sơn La

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Lai Châu

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Lai Châu

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Hoà Bình

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Hòa Bình

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Điện Biên

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Điện Biên

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Trình Dược Viên - Yên Bái

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare - Yên Bái

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/12/2020

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare

Công ty Cổ phần dược phẩm Vinacare thành lập năm 2007, mục tiêu của công ty là trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm dược phẩm và chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam Hiện nay công ty đang mở rộng hệ thống kênh phân phối sản phẩm OTC như Viên ngậm ho BEZUT không đường, Siro ho BEZUT, Siro ăn ngon TAVAZID IQ v.v... Công ty luôn chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết cùng nhau hợp tác xây dựng thành công ngôi nhà chung Vinacare theo đúng mục tiêu đề ra.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io