Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Đồng Shop Sun

Công Ty Cổ Phần Đồng Shop Sun

DSS là công ty có độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Bắt đầu từ lúc thành lập, qua 6 năm công ty đã mở rộng 27 cửa hàng trên cả nước, và đang trên đà phát triển thị trường. Trong các nhân viên, chỉ chưa đầy 1 năm vào công ty nhưng cũng đã thăng tiến lên làm trưởng chi nhánh.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io