Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BÌNH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BÌNH THUẬN

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Địa Ốc Bình Thuận (Thành viên của Đất Xanh Đông Nam Bộ) thành lập 04/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành tựu mà Tổng công ty Đất Xanh đã đạt được trong suốt thời gian qua, luôn lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu phấn đấu và phát triển

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io