Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN SƯ

  • Số nhân viên: 25-99

Dịch vụ Thuê ngoài nhân sự của HR2B mang lại một giải pháp thay thế cho việc trực tiếp thuê và quản lý nhân viên. HR2B giải quyết mọi công việc hành chính, quan hệ lao động với nhân viên và các công tác nhân sự liên quan bao gồm tuyển dụng, trả luơng và tuyển dụng thay thế.
Chúng tôi có những gói dịch vụ cho thuê nhân sự phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng bao gồm tuyển dụng, quản lý lao động, tính luơng, quan hệ nhân viên, đào tạo, quản lý năng suất lao động.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-