Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S -GERMI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S -GERMI

  • Số nhân viên: 10-24

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S -GERMI
Mã số thuế:0402011812
Địa chỉ: 321 Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu
Hiện do nhu cầu phát triển cần tuyển dụng nhân sự:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io