Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Thăng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long tiền thân là Xí nghiệp Quang Trung, được thành lập từ ngày 31/12/1992 với ngành nghề kinh doanh là sản xuất bao đay, cói thảm. Năm 1997, đổi tên thành Xí nghiệp May dệt Thăng Long và mở rộng sản xuất thêm ngành may mặc với tổng số công nhân khoảng hơn 200 lao động. Năm 1999, tiếp tục đổi tên từ Xí nghiệp May dệt Thăng Long thành Xí nghiệp Dệt may Thăng Long; Năm 2002, đổi tên từ Xí nghiệp Dệt may Thăng Long thành Công ty dệt may Thăng Long. Do qui mô sản xuất mở rộng, công ty thành lập thêm nhà máy thứ 2 lấy tên là: Xí nghiệp may xuất khẩu Hoàng Anh tại khu 4, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ và đến năm 2006 xây dựng thêm nhà máy thứ 3: Xí nghiệp may xuất khẩu Việt Long, tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình.

Trước tình hình biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước, để phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh, Ban Giám đốc công ty quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, lập phương án kinh doanh là chủ động khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu đảm bảo việc làm ổn định cho công nhân và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề ngày càng phát triển. Tổng số vốn đầu tư từ 5 tỷ đồng ngày đầu thành lập nay đã lên tới hơn 600 tỷ đồng, đội ngũ lao động là hơn 1.000 cán bộ công nhân viên, thu nhập bình quân từ 5,5 - 7 triệu đồng/tháng/người, có những người thu nhập trên 20 triệu đồng/ tháng.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-