Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng GDC Hà Nội

Công ty CP ĐTXD GDC Hà Nội được thành lập 05/2013 - tách ra từ tổng công ty xây dựng số 01 bộ Giao Thông - Vận Tải.
Doanh thu năm 2014: hơn 100 tỉ đồng
Trong năm 2015, Công ty đã thành lập Công ty GDC Hà Nội E&C là công ty con chuyên xây dựng các công trình giao thông đô thị, thế mạnh của Công ty.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-