Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

18/03/2019

TÀI XẾ (XE 7 CHỖ)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/03/2019

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

04/03/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

04/03/2019

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP - Hồ Chí Minh

Hơn 8,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

04/03/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP

Tingroup đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Giáo dục (TinEdu), Tư vấn pháp lý (TinLaw), Xuất nhập cảnh (TinVisa), Du lịch (TinTravel) và Bất động sản (TinLand)…

Từng bước hoàn thiện và định hướng rõ nét chiến lược phát triển cho từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, TinGroup sẵn sàng cho mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ - Đầu tư hàng đầu Việt Nam với phương châm: Uy Tín Là Danh Dự.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-