Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nuôi Trồng HSCB

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nuôi Trồng HSCB

Công ty Cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB được thành lập vào ngày 08 tháng 09 năm 2015, là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển các hệ thống trang trại truyền thống theo hướng hữu cơ, với mô hình sản xuất hoàn toàn khép kín.

Kể từ khi thành lập đến nay, với tinh thần nhiệt huyết và cống hiến, HSCB đã không ngừng lớn mạnh và liên tục phát triển không chỉ về quy mô sản xuất, mà cả về kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt cũng ngày một cải tiến và nâng cao.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-