Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/03/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam được thành lập vào cuối năm 2015. Hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản....

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-