Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Nhóm Sale B2B

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA - Hà Nội

10VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/09/2020

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
04/09/2020

Trưởng Nhóm Lập Trình ( PHP , NODE.JS)

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/09/2020

Biên Tập Viên Nội Dung

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
01/09/2020

Trưởng Nhóm Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/09/2020

Nhân Viên Content Marketing

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
01/09/2020

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến UNICA

Unica là một hệ thống đào tạo trực tuyến, cổng kết nối Chuyên gia với Học viên
Sứ mệnh của Unica là chia sẻ kiến thức thực tiễn tới 10 triệu người dân Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io