Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Game Artist

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

2D Animator

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

LẬP TRÌNH UNITY (C#, JAVA )

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

LẬP TRÌNH ANDROID

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

VIDEO EDITOR

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

Game Designer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame - Hà Nội

9,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
06/07/2020

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ XGame

XGame studio chuyên sản xuất các trò chơi và ứng dụng trên điện thoại di động. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có khát khao lớn trong việc tạo dựng các game lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường game.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io