Tìm việc làm, tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH | CareerLink.vn

Kết quả tìm kiếm | Việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HUỲNH TUYỀN

1 việc làm

Gửi thông báo cho tìm kiếm này

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HUỲNH TUYỀN
25 - 99 nhân viên

Công ty chuyên về Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Xem thêm Thu gọn