Tìm việc làm, tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM | CareerLink.vn
Default banner 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM
168 Trần Vỹ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
10 - 24 nhân viên

Về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM

Hoạt động kinh doanh chính

Tư vấn Hợp tác liên minh với doanh nghiệp Nhật Bản
・Tạo mô hình kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản
・Hỗ trợ mở rộng kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
・Giới thiệu mạng lưới doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển kinh doanh
・Giới thiệu nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo

Tư vấn kế toán chiến lược cho các công ty địa phương
・Tạo mô hình kinh doanh giữa VN-NB
・Tư vấn Tài chính và Kế toán
・Tư vấn M & A
・Hỗ trợ kết nối với các Ngân hàng
・Giới thiệu nguồn Nhân lực và Đào tạo
・Lập kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ thực hiện

Hợp tác với HAUI đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư
・Tuyển chọn và đào tạo các Kỹ sư tiềm năng từ Đại học Công nghiệp Hà Nội
・Giới thiệu các Kỹ sư tiềm năng đã qua đào tạo cho các công ty Nhật Bản
・Cung cấp chương trình Đào tạo riêng biệt và các buổi học Kỹ năng mềm

Đảm nhiệm nhiệm vụ hội đồng khảo sát và đề xuất giải pháp từ tổ chức JICA

Xem thêm Thu gọn

Việc đang tuyển

Gửi thông báo cho tìm kiếm này

Website