Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN BAN THƯ KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG - Hồ Chí Minh

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
07/04/2020

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,500,000VNĐ | Nhân viên
13/03/2020

Trưởng Phòng Môi Giới Chứng Khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/03/2020

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam. PHS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn TCDN, lưu ký chứng khoán qua mạng lưới rộng khắp cả nước. PHS được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc.
PHS cam kết phục vụ lâu dài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, và mang đến các danh mục đầu tư thành công dài lâu cho nhà đầu tư.
Trong tương lai, PHS sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của nhà đầu tư cho các giải pháp đầu tư thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-