Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Bảo Vệ

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
03/04/2020

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
01/04/2020

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
26/03/2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Tuyển Gấp)

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/03/2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Tuyển Gấp)

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/03/2020

Thông tin công ty

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cọc bê tông

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-