Tìm việc làm, tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN | CareerLink.vn

Kết quả tìm kiếm | Việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRD

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRD
100 - 499 nhân viên

Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD (DKRD) tiền thân Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) được thành lập ngày 28/02/2006 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, nỗ lực phát triển hướng đến giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng, chủ đầu tư, cho chính doanh nghiệp và cho xã hội.

Xem thêm Thu gọn