Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Chuyên Viên Hành Chính Kinh Doanh (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Nghiệp Vụ Hành Chính Kinh Doanh:
- Phụ trách hỗ trợ tuyển dụng kiểm tra hồ sơ đại lý đăng ký tham dự huấn luyện tại Phú Hưng, chuyển danh sách tham dự huấn luyện đến bộ phận huấn luyện và lưu trữ hồ sơ đại lý.
- Phân phát tài liệu, vật dụng kinh doanh cho đại lý mới gia nhập (Hợp đồng đại lý/ Quản lý đại lý, thẻ đeo,...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh, Bảo hiểm

Quận Hoàn Kiếm Hành chính

18/10/2017

Secretarial Clerk

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Job Purpose: Handle administrative & secretarial tasks for General Director.
* Main Tasks and Responsibilities:
- Organize, prepare & arrange agendas, business trips, meetings related to General Director.
- Receive, sort, arrange and process documents sent from the departments and submit them to the General Director....

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Hành chính

18/10/2017

Thư Ký Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức, chuẩn bị, sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác, lịch họp liên quan của Tổng Giám Đốc.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin văn bản, tài liệu từ các phòng ban và gửi trình lên Tổng Giám Đốc.
- Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của công việc.
- Thực hiện các...

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Báo chí/ Biên tập viên/ Xuất bản

Thư ký Hành chính

18/10/2017

Distribution Admin Supervisor

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Handle agency structure, promotion, demotion, transfer and termination process.
- Manage and transfer all of letter related Agency from Head Office to Agency force.
- Answer question of the agents about compensation, administration procedures…
- Transfer the policy and issued the letter to customer.
- Monitor monthly...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Kế Toán Quận 7 Tài chính Giam Sát Hồ Chí Minh

16/10/2017

Nhân Viên Quản Lý Hợp Đồng (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Xử lý những yêu cầu thay đổi và những yêu cầu thanh toán liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
- Kiểm tra thư thuộc bộ phận quản lý hợp đồng trước khi gửi cho khách hàng (Thư xác nhận điều chỉnh, Thư xác nhận thanh toán, Thư yêu cầu bổ sung thông tin,...).
- Lập báo cáo theo dõi khối lượng công việc (tình hình xử lý các y...

Thư ký/ Hành chánh, Bảo hiểm, Pháp lý/ Luật

Quận Hoàn Kiếm Hành chính Pháp lý Bảo hiểm Hà Nội Luật

16/10/2017

Senior Distribution Admin Officer

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Handling reporting system.
- Making all tools support all function in Distribution Admin Dept.
- Cross check all commission and bonus for agency and other business channels (including introducers).
- Following other benefits of agency and other business channels (including introducers).
- Designing new reports for su...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm

Kế Toán Quận 7 Nhân sự Hồ Chí Minh phân phối

16/10/2017

HR Officer

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Job Purpose: 
To assist HR manager to providing HR services of recruitment, staffing, training and development, performance monitoring, employee counseling, etc.
The main tasks and responsibilities include but not limit to:
* Recruitment
- Coordinate staff recruitment and selection process in order to ensure a timely...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Bảo hiểm

Quận 7 Nhân sự Hồ Chí Minh

16/10/2017

HR Assistant

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Job Purpose:
To assist HR team in providing HR services of recruitment, staffing, training and development, performance monitoring and HR administrative support.
The main tasks and responsibilities include but not limit to:
- Maintain and update the leave record and staff attendance.
- Assist in setting up and main...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự

Quận 7 Trợ lý Nhân sự Hồ Chí Minh

16/10/2017

Marketing Intern

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

Focusing on content writing management such as:
- Develops concept ideas and content for media, product and internal processes.
- Work closely with MKT team and other departments in order to simplify the content, create friendly message and wordings for customers, agents and stakeholders.
- Understand the key requireme...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Tiếp thị

Tiếng Anh Biên Tập Viên Quận 7 Thực tập Quảng cáo Hồ Chí Minh

16/10/2017

IT Business Analyst Assistant Manager

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Perform business and problem analysis to provide suitable and effective IT solutions for business purposes.
- Assist BA Leader in supervising team daily working to complete enhancement and production issues in good quality.
- Analyze and verify requirements, ensuring that requirement statements are completed, consist...

Bảo hiểm, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Quận 7 IT Bảo hiểm Hồ Chí Minh

16/10/2017

Legal Manager

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Be responsible for ensuring the compliance of Company with all relevant legal and regulatory obligations, and offering legal advice on, providing, or where necessary, procuring any legal activities needed
by Company.
- Be primary day-to-day responsibility for planning, implementing, managing and controlling all legal...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm, Pháp lý/ Luật

Quận 7 Trưởng Phòng Pháp chế

12/10/2017

Senior Trainer (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Being responsible for induction training classes both quality and quantity.
- Conducting skill training, motivation talk and other programs for leaders, agents.
- Supporting seminars and agency activities.
- Developing and implementing sales training programs and training skills.
- Other tasks related to training fun...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Bảo hiểm

Tiếng Anh Đào tạo Bảo hiểm Hà Nội

12/10/2017

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Thanh Hoá)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

12/10/2017

Customer Service Officer

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Customer Care’s tasks:
- Handle welcome calls.
- Stand by for Customer Service hotline.
- Check, maintain and develop SMS system to provide clients with information relating to contract correctly and timely.
- Handle customer’s complaint and be responsible for customer service via e-mail (send mail to you by email, f...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Quận 7 Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

12/10/2017

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng:
- Thực hiện cuộc gọi chăm sóc khách hàng/nhắc phí.
- Trực Tổng đài Dịch vụ khách hàng.
- Kiểm tra, duy trì và phát triển dịch vụ SMS nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin liên quan đến hợp đồng một cách chính xác và kịp thời.
- Xử lý khiếu nại và phụ trách dịch vụ khách hàng thông qua ...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Quận 7 Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

12/10/2017

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Vũng Tàu)

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm vũng tàu TP Bà Rịa

27/09/2017

Nhân Viên Phòng Bồi Thường (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Lên kế hoạch và tiến hành công việc xác minh thu thập thông tin một cách khoa học thông qua hoạt động tham khảo các chứng từ y tế, phỏng vấn qua điện thoại, tiếp cận hiện trường với mức chi phí và khung thời gian hợp lý.
- Xử lý các yêu cầu giải quyết bồi thường theo phân cấp hạng mức đã được phê duyệt; giải quyết cá...

Bảo hiểm, Pháp lý/ Luật

Quận Hoàn Kiếm Pháp lý Bảo hiểm Hà Nội Luật

25/09/2017

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Phú Yên)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Phú Yên

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

19/09/2017

Senior Graphic Designer

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Plan, analyze and create visual solutions for both internal & external stakeholders.
- Develop creative concept & design, ensure the production quality of all communication materials: catalogues, leaflet, brochures, banner, invitation, backdrop, standee, etc.
- Design all 2D materials for digital ( Web ad, Face book ...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Bảo hiểm

Tiếng Anh Thiết Kế Quận 7 Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh

18/09/2017

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company officially entered the Vietnam life insurance market in 2013. Phu Hung Life’s shareholders who include Phu My Hung Corporation, Phu Hung Assurance and CX Technology (CXT) with the direction of the Ting family have a distinguished track record of business success and a strong legacy of social contribution in Vietnam for 25 years.

Phu Hung Life’s purpose is to promote health, wealth and happiness in Vietnam by protecting the financial futures of families and businesses. The company’s aspiration is to be the most preferred life insurer in Vietnam, recommended by families and friends, trusted for financial advice, product, service and support. Operating with four corporate values of Innovation, Efficiency, Substance and Simplicity, Phu Hung life will be a great company to buy from, work for and invest in.
We are seeking for highly motivated candidates who are eager for new challenges and career development for our current vacancies. So if you are confident in having excellent experience in insurance industry and wish to work in a good environment to utilize and broaden your professional knowledge, we offer you opportunities that meet your desires.

For more information, please visit our website: www.phuhunglife.com

Company introduction clip:  https://www.youtube.com/watch?v=7MiNg6NOb0o

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-