Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Mỹ Tho)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

22/03/2018

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Kiên Giang)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

20/03/2018

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Cái Bè - Tiền Giang)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm

20/03/2018

Premium Control Officer

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Follow up Renewal premium
+ Apply premium by bank transfer and other channel
+ Reconcile premium applying by all of channel (Cash, Bank, VN Post…)
+ Make and send the list of Renewal premium collection
+ Follow up and remind CS/IC collection premium
+ Follow up premium suspense
+ Incorporate with the other department...

Bảo hiểm

Quận 7 Bảo hiểm Hồ Chí Minh

20/03/2018

Claim Investigator

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Plan and do investigation in some situations to collect information through reading medical record at hospitals, phone interviewing, field coaching of disability with reasonable expense and time.
- Approve claims as per prescribed authority limits; resolving complicated claims and/or developing recommended solutions ...

Bảo hiểm

Quận 7 Tài chính Bảo hiểm

20/03/2018

Admin Assistant - Receptionist

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* As Admin Assistant role:
- Implement office properties and office equipment purchasing as per Company’s procurement policy.
- Assist in handling space leasing, including searching for office locations or apartments for lease, office leasing contract, office maintenance contract, etc.
- Manage office stationeries, fro...

Thư ký / Hành chánh

Quận 7 Trợ lý Bảo hiểm

20/03/2018

Business Analyst

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Perform business and problem analysis to provide suitable and effective IT solutions for business purposes.
- Assist BA Leader in supervising team daily working to complete enhancement and production issues in good quality.
- Analyze and verify requirements, ensuring that requirement statements are completed, consist...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Phần cứng Quận 7 Phần mềm IT Hồ Chí Minh

20/03/2018

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Hải Phòng)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng

Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm Hải phòng

13/03/2018

Senior Distribution Admin Officer

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Handling reporting system.
- Making all tools support all function in Distribution Admin Dept.
- Cross check all commission and bonus for agency and other business channels (including introducers).
- Following other benefits of agency and other business channels (including introducers).
- Designing new reports for su...

Thư ký / Hành chánh, Bảo hiểm

Quận 7 Hành chính Bảo hiểm Hồ Chí Minh

13/03/2018

Chuyên Viên Hành Chính Kinh Doanh (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Nghiệp Vụ Hành Chính Kinh Doanh:
- Phụ trách hỗ trợ tuyển dụng kiểm tra hồ sơ đại lý đăng ký tham dự huấn luyện tại Phú Hưng, chuyển danh sách tham dự huấn luyện đến bộ phận huấn luyện và lưu trữ hồ sơ đại lý.
- Phân phát tài liệu, vật dụng kinh doanh cho đại lý mới gia nhập (Hợp đồng đại lý/ Quản lý đại lý, thẻ đeo,...

Thư ký / Hành chánh

Quận Đống Đa Hành chính Hà Nội

13/03/2018

Admin Officer

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BHNT Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Implement office properties and office equipment purchasing as per Company’s procurement policy.
- Assist in handling space leasing, including searching for office locations or apartments for lease, office leasing contract, office maintenance contract, etc.
- Manage office stationeries, front office, housekeeping, ca...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận 7 Bảo hiểm Hồ Chí Minh

13/03/2018

Secretarial Clerk

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Job Purpose: Handle administrative & secretarial tasks for General Director.
* Main Tasks and Responsibilities:
- Organize, prepare & arrange agendas, business trips, meetings related to General Director.
- Receive, sort, arrange and process documents sent from the departments and submit them to the General Director....

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Quận 7 Hành chính Hồ Chí Minh

13/03/2018

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Nghiệp vụ Hành chính:
- Quản lý văn phòng, đặt mua trang thiết bị theo quy định, chính sách của công ty.
- Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm cho thuê văn phòng, thực hiện hợp đồng cho thuê, bảo trì văn phòng.
- Quản lý văn phòng phẩm, quầy lễ tân, xe, tình hình vệ sinh, nhà ăn của công ty...
- Làm việc với các bộ phận liê qua...

Thư ký / Hành chánh

Quận 7 Hành chính Lễ Tân

09/03/2018

Nhân Viên Hành Chính (Thời vụ 6 tháng)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các thanh toán liên quan đến chi phí hành chính cho Văn phòng.
- Kiểm tra, thu thập, và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ hỗ trợ cho việc thanh toán như: quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm, khu vực lễ tân, phòng ăn, bảo vệ, tạp vụ…
- Sắp xếp phương tiện đi lại, khách sạn phục vụ cho công tác của nhân viên c...

Thư ký / Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Quận 7 Hành chính

08/03/2018

IT Apprentice

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

* Support front-end team to:
- Develop reports/letters.
- Maintain front-end systems help in-house user to use front-end system smoothly.
- Support for daily report.

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Lập Trình Viên Quận 7 Phần mềm Hồ Chí Minh

05/03/2018

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Quận Đống Đa Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm Hà Nội

05/03/2018

Nhân Viên Phòng Bồi Thường

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Lên kế hoạch và tiến hành công việc xác minh thu thập thông tin một cách khoa học thông qua hoạt động tham khảo các chứng từ y tế, phỏng vấn qua điện thoại, tiếp cận hiện trường với mức chi phí và khung thời gian hợp lý.
- Xử lý các yêu cầu giải quyết bồi thường theo phân cấp hạng mức đã được phê duyệt; giải quyết cá...

Bảo hiểm, Pháp lý / Luật

Quận 7 Bảo hiểm Hồ Chí Minh

05/03/2018

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Nha Trang)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

* Dịch vụ khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm, các khoản thanh toán.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm.
- Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát các loại...

Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm

Tài chính Chăm sóc khách hàng Nha Trang Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm Khánh Hòa

05/03/2018

Executive Assistant

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Job Purpose: Handle administrative & secretarial tasks for General Director.
* Main Tasks and Responsibilities:
- Organize, prepare & arrange agendas, business trips, meetings related to General Director.
- Receive, sort, arrange and process documents sent from the departments and submit them to the General Director....

Thư ký / Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Quận 7 Hành chính

01/03/2018

Accountant

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Checking payment requisitions: ensure all payments must in-line with company policy, tax regulation.
- Payment: making bank transfer on time, right beneficiary and amount, inform paid claims to requestors.
- Follow up, remind requestors to supplying invoice, supporting documents.
- Monthly report payment status.
- Ca...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận 7 Hồ Chí Minh

28/02/2018

Thư Ký Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức, chuẩn bị, sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác, lịch họp liên quan của Tổng Giám Đốc.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin văn bản, tài liệu từ các phòng ban và gửi trình lên Tổng Giám Đốc.
- Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của công việc.
- Thực hiện các cô...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Thư ký Quận 7 Thông dịch viên Hành chính Hồ Chí Minh

26/02/2018

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company officially entered the Vietnam life insurance market in 2013. Phu Hung Life’s shareholders who include Phu My Hung Corporation, Phu Hung Assurance and CX Technology (CXT) with the direction of the Ting family have a distinguished track record of business success and a strong legacy of social contribution in Vietnam for 25 years.

Phu Hung Life’s purpose is to promote health, wealth and happiness in Vietnam by protecting the financial futures of families and businesses. The company’s aspiration is to be the most preferred life insurer in Vietnam, recommended by families and friends, trusted for financial advice, product, service and support. Operating with four corporate values of Innovation, Efficiency, Substance and Simplicity, Phu Hung life will be a great company to buy from, work for and invest in.
We are seeking for highly motivated candidates who are eager for new challenges and career development for our current vacancies. So if you are confident in having excellent experience in insurance industry and wish to work in a good environment to utilize and broaden your professional knowledge, we offer you opportunities that meet your desires.

For more information, please visit our website: www.phuhunglife.com

Company introduction clip:  https://www.youtube.com/watch?v=7MiNg6NOb0o

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-